Regrese

Každá traumatická situace, či vzpomínka s negativním nábojem se nesmazatelně vtiskne do našeho energetického systému, kde zůstává zapouzdřena s částí naší duše.

Jak jdeme jednotlivými životy, rodíme se do určitých systémů, štěpí se naše duše prožívanými traumaty víc a víc, až je její zdravá část natolik oslabena, že stagnujeme na všech úrovních. Jsme natolik přetíženi, že nevidíme, neslyšíme a nevnímáme žádné varovné signály svého vnějšího a vnitřního světa, ani volání o pomoc v podobě psychosomatických příznaků  nemoci našeho fyzického těla.

Vhledem, automatickou kresbou a kyvadlem nacházím tyto odštěpené části, vynáším je do vědomí a odevzdávám bytostem světla k uzdravení a integraci ke zdravé části duše.

Cena:  1500,-Kč/1,5hod